จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2553

   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2553 เพื่อประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2553 เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงความก้าวหน้าสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับภารกิจที่ถ่ายโอนด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่และจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเหมืองแร่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทราบเป็นระยะๆ รายละเอียดดังเอกสารแนบไฟล์1

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณในความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอน

 

Update news:2553-03-30

เอกสารแนบ: จดหมายข่าว เม.ย.-มิ.ย. 53(OK).doc
 
 

Visitor Number
5294054
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]