รายชื่ออปท.ส่งรายงานในเดือนกรกฎาคม 2549

จากการปฏิบัติงานของ  อปท . ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอน  ตั้งแต่เดือนธันวาคม  2546  กรกฎาคม  2549  มี  อปท. ที่รายงานมาทั้งสิ้น  53  จังหวัด  จาก 57  จังหวัด  จำนวน อปท. 267  แห่ง  จาก อปท. ที่มีประทานบัตรตั้งอยู่  จำนวน  449  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 59. 47สามารถดูแลประทานบัตรได้  จำนวน  796  แปลง  จากจำนวนประทานบัตรทั้งหมด  1,493  แปลง   คิดเป็นร้อยละ 53.31 

รายละเอียดข่าว

     จากการปฏิบัติงานของ  อปท . ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอน  ตั้งแต่เดือนธันวาคม  2546  กรกฎาคม  2549  มี  อปท. ที่รายงานมาทั้งสิ้น  53  จังหวัด  จาก 57  จังหวัด  จำนวน อปท. 267  แห่ง  จาก อปท. ที่มีประทานบัตรตั้งอยู่  จำนวน  449  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 59. 47สามารถดูแลประทานบัตรได้  จำนวน  796  แปลง  จากจำนวนประทานบัตรทั้งหมด  1,493  แปลง   คิดเป็นร้อยละ 53.31  

     สำหรับในเดือนกรกฎาคม 2549 นี้  มี อปท. รายงานมาทั้งสิ้น  20  จังหวัด 46อปท.ได้แก่ จ.กาญจนบุรี อบต.กลอนโด อบต.ไล่โว่ อบต.หนองตากยา จ.กระบี่  อบต.คลองขนาน จ.กำแพงเพชร อบต.พรานกระต่าย จ.จันทบุรี อบต. ขุนซ่อง จ.เชียงใหม่ อบต.บ้านแปะ อบต.บ่อแก้ว อบต.สบเตี้ยะ อบต.ศรีดงเย็น จ.เชียงราย  อบต.สันสลี อบต.ศรีค้ำ อบต.เม็งราย อบต.ดอยฮาง อบต.สันมะเค็ด อบต.ป่าแงะ จ.ชุมพร อบต.ด่านสวี จ.นครสวรรค์ อบต.เขากะลา เทศบาลเมืองตาคลี อบต. เขาชายธง อบต.สุขสำราญ จ.น่านอบต.ผาสิงห์ จ.เพชรบูรณ์ อบต.ศาลาลาย อบต.นายม อบต.บ้านโตก อบต.ท้ายดง อบต.กันจุ จ.พิษณุโลก อบต.บ้านมุง จ.พิจิตร อบต.เขาเจ็ดลูก อบต.วังงิ้ว จ.พัทลุง อบต.พนมวังก์ จ.ลำปาง อบต.สันดอนแก้ว จ.สุโขทัย อบต. กลางดง อบต.หนองหญ้าปล้อง อบต. ตลิ่งชัน จ.สระบุรี อบต.เขาวง เทศบาลตำบลทับกวาง อบต.ลำพญากลาง อบต.เจริญธรรม อบต.หินซ้อน จ.สตูล อบต. ทุ่งนุ้ย จ.หนองบัวลำภู อบต.เทพคีรี  จ.อุตรดิตถ์ อบต.ขุนฝาง อบต.บ่อทอง อบต.ป่าคาย จ.อุบลราชธานี อบต. บุเปือย ประกอบด้วย
  1.  รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน    19   อปท.    จำนวน  55   แปลง
  2.   รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร   จำนวน      9   อปท.     จำนวน  16  แปลง
  3.    รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   จำนวน    41   อปท.
 

 

Update news:2549-08-15

เอกสารแนบ: การปฏิบัติงานอปทกค.2549.xls
 
 

Visitor Number
5207246
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]