เครือข่ายประชาชนกับการดูแลสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะดำเนินการฝึกอบรม  และสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ในเขตจังหวัดลำปาง  ลำพูน  เชียงใหม่  อุตรดิตถ์  แพร่และพะเยา  ในวันที่  27  เมษายน  2553  ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จ.ลำปาง  

รายละเอียดข่าว

เครือข่ายประชาชนกับการดูแลสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่

 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะดำเนินการฝึกอบรม  และสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่ในเขตจังหวัดลำปาง  ลำพูน  เชียงใหม่  อุตรดิตถ์  แพร่และพะเยา  ในวันที่  27  เมษายน  2553  ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จ.ลำปาง   โดยการจัดอบรมครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่  ช่วยให้การติดตามและตรวจสอบได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น  และการแก้ปัญหาเป็นไปตามความต้องการของประชาชนโดยรอบ   โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 170 คน   คาดว่าจะสามารถสร้างเป็นเครือข่ายให้ภาคราชการได้ไม่น้อยกว่า 50  เครือข่าย   เครือข่ายดังกล่าวจะสามารถเริ่มทำงานได้ตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นไป    ทั้งนี้กรมฯ ได้กำหนดให้เครือข่ายภาคประชาชนรายงานเข้ามาปีละ 2  ครั้ง   ครั้งที่ 1  เดือนมิถุนายน   ครั้งที่ 2  เดือนธันวาคมของทุกปี   แต่ทั้งนี้หากมีเหตุเกิดขึ้นก่อนสามารถรายงานมาโดยตรงที่กรมฯ ได้ทันที   ปัจจุบันกรมฯ ได้จัดตั้งเครือข่ายประชาชนไปแล้วทั้งสิ้น  166 เครือข่าย    ใน 24  จังหวัด  ได้แก่  จ.สระบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  อุบลราชธานี  สุรินทร์  บุรีรัมย์  ศรีสะเกษ  เพชรบูรณ์  พิจิตร  ลพบุรี  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  กำแพงเพชร  ชัยนาท  นครสวรรค์  อุทัยธานี  ราชบุรี  เพชรบุรี  กาญจนบุรี  พิษณุโลกและสุพรรณบุรี   การจัดตั้งเครือข่ายประชาชนจะดำเนินการคัดเลือกมาจากบุคคลอาชีพต่างๆ  เช่น  ครู  อาสาสมัครชุมชน  สาธารณสุขชุมชน   ประชาคมหมู่บ้าน   นักเรียน   ประธานชมรมในท้องถิ่น   กรรมการหมู่บ้าน  ที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ในหมู่บ้านหรือตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งประทานบัตรหรืออยู่ห่างจากเขตประทานบัตรเหมืองแร่ในรัศมี 500 เมตร    ดำเนินการโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยดูแลและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมกับสนับสนุนให้มีการทำเหมืองแร่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน    สมาชิกเครือข่ายมีกิจกรรมร่วมกันในการให้ความเห็นในการรายงานผลการเฝ้าระวังหรือร่วมกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและชุมชนกับหน่วยงานต่างๆ

 

Update news:2553-04-22

เอกสารแนบ: เครือข่ายประชาชนกับการดูแลสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมือง
 
 

Visitor Number
5328589
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]