รายชื่ออปท.ดีเด่นประจำปี2548

จากการรวบรวมสถิติอปท.ที่ส่งรายงานมายังกพร.ตั้งแต่มกราคม2548- ธันวาคม 2548 พบว่ามีอปท.ที่สมควรได้รับรางวัลอปทดีเด่นทั้งสิ้น18แห่ง โดยแบ่งเป็นอปท.ดีเยี่ยมจำนวน 7แห่งอปท.ดีมากจำนวน 2แห่งและอปท.ดี จำนวน 9แห่ง

รายละเอียดข่าว

จากการรวบรวมสถิติอปท.ที่ส่งรายงานมายังกพร.ตั้งแต่มกราคม2548- ธันวาคม 2548 พบว่ามีอปท.ที่สมควรได้รับรางวัลอปทดีเด่นทั้งสิ้น18แห่ง โดยแบ่งเป็นอปท.ดีเยี่ยมจำนวน 7แห่งอปท.ดีมากจำนวน 2แห่งและอปท.ดี จำนวน 9แห่ง โดยพิจารณาจากการรายงานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนครบถ้วน(8ครั้ง 3รายงาน) ส่งรายงานฯที่ตรวจตรงเวลา ตรวจรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผู้ประกอบการเหมืองแร่ต้องปฏิบัติถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้

สำหรับอปท.ดีเยี่ยมจำนวน 7แห่งได้แก่

จ.กระบี่   อบต.คลองขนาน                                                              อบต.หน้าเขา

จ.ตาก    อบต.แม่สลิต

จ.ตรัง     อบต.เขาขาว

จ.สระบุรี  อบต.หน้าพระลาน

จ.อุบลราชธานี  อบต.โซง

จ.นครราชสีมา  อบต.กลางดง

อปท. ดีมาก มี 2แห่งได้แก่                                                  

จ.ลำพูน     อบต.แม่ตืน

จ.สุราษฎร์ธานี  อบต.ลำพูน

อปท.ดี มี  9 แห่ง ได้แก่

จ.เชียงใหม่    อบต.สบเตี้ยะ

จ.ตรัง     อบต.ทุ่งค่าย

            อบต.โคกสะบ้า

            อบต.นาท่ามเหนือ

จ.นครสวรรค์  อบต.เขาชายธง

จ.พัทลุง       อบต.พนมวังก์

จ.พิจิตร       อบต.วังงิ้ว

จ.เพชรบูรณ์  อบต.บ้านโตก

จ.สงขลา     อบต.คลองเปียะ

ทั้งนี้จะมีการพิธีมอบโล่ห์เกียรติยศและประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติในวันที่ 11 กันยายน 2549ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพ และขอแสดงความยินดีกับอบต.ที่ได้รับคัดเลือกและขอแจ้งให้ทราบว่าในพิธีรับโล่ห์และประกาศขอให้อบต.ที่ได้รับรางวัลโปรดแต่งชุดสีกากีด้วย และจะได้พาอปท.ดีเด่นไปเที่ยวดูงานด้วย กำหนดการและรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

 

Update news:2549-08-15

 
 

Visitor Number
5135757
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]