ด่วน!! ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดโครงการ “อปท. นักพัฒนา ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่”

     กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดโครงการ  “อปท. นักพัฒนา  ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่”  ดังนี้

รายละเอียดข่าว

     ด่วน!! ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดโครงการ  “อปท. นักพัฒนา  ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่”

   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดโครงการ  “อปท. นักพัฒนา  ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่”  ดังนี้
 1.  ขอเปลี่ยนกำหนดระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวดจากช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม  2554  ขอเปลี่ยนเป็น  ให้ส่งผลงานและรายละเอียดผลการดำเนินงาน  ภายในวันที่  15 เมษายน  2554
 2.  ขอเปลี่ยนกำหนดการพิจารณาและประกาศผลเดิมกำหนดไว้ภายในเดือน มิถุนายน  2554  และมอบรางวัลในวันที่จัดการอบรมสำหรับ อปท. ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ทั่วประเทศ  ประมาณเดือนกรกฎาคม   ขอเปลี่ยนเป็นพิจารณาและประกาศผล  พร้อมทั้งการมอบรางวัลจะดำเนินการ ในต้นเดือนพฤษภาคม  2554 
  ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆในเว็บไซต์  http://envi-mining.dpim.go.th  ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อปท. ไม่มีกิจกรรมหรือภารกิจที่สำคัญมาก  และขอขอบคุณในความร่วมมืออย่างดียิ่งมา ณ โอกาสนี้

 

Update news:2554-01-20

 
 

Visitor Number
5207375
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]