คู่มือการใช้งาน http://envi-mining.dpim.go.th

     สำนักบริหารสิ่งเเวดล้อม ขอเเนะนำวิธีใช้  คู่มือการใช้งาน http://envi-mining.dpim.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ส่งรายงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทางอินเตอร์เน็ต

รายละเอียดข่าว

     สำนักบริหารสิ่งเเวดล้อม ขอเเนะนำวิธีใช้  คู่มือการใช้งาน http://envi-mining.dpim.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ส่งรายงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทางอินเตอร์เน็ต มีขั้นตอนและรายละเอียดครบถ้วนที่สามารถพิมพ์ทำเป็นรูปเล่ม เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลต่อไป (ในเอกสารแนบ)

     หาก อปท. ใดไม่ทราบ  Username  และ  Password ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะของแต่ละ อปท.ท่านสามารถสอบถามได้ที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
 สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม
 โทร.  02-202-3741
 โทรสาร  02-354-3511 และ 02-644-8762

 

Update news:2554-02-03

เอกสารแนบ: คู่มือการใช้งานลงเว็บ
 
 

Visitor Number
5207461
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]