การฝึกอบรมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ปี 2554 จังหวัดตาก

     การฝึกอบรมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่
"เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การบริหารที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"
เมื่อวันที่  22 เมษายน 2554 ที่จังหวัดตาก

รายละเอียดข่าว
     การฝึกอบรมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่
"เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การบริหารที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม" ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก เมื่อวันที่  22 เมษายน 2554 มีผู้เข้าร่วมอบรมจากจังหวัดตาก สุโขทัย และกำเเพงเพชร ทั้งสิ้นจำนวน 51 คน
 

Update news:2554-04-29

เอกสารแนบ: ผู้ประกอบการ
 
 

Visitor Number
5207445
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]