รายชื่ออปท.ส่งรายงานในเดือนสิงหาคม 2549

จากการปฏิบัติงานของ  อปท . ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอน  ตั้งแต่เดือนธันวาคม  2546 ถึง สิงหาคม  2549  มี  อปท. ที่รายงานมาทั้งสิ้น  53  จังหวัด  จาก 57 จังหวัด  จำนวน อปท. 284  แห่ง  จาก อปท. ที่มีประทานบัตรตั้งอยู่  จำนวน  449  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 63.25สามารถดูแลประทานบัตรได้  จำนวน  826  แปลง  จากจำนวนประทานบัตรทั้งหมด  1,493  แปลง   คิดเป็นร้อยละ55.32     สำหรับในเดือนสิงหาคม 2549 นี้  มี อปท. รายงานมาทั้งสิ้น  37 จังหวัด 125 อปท.

รายละเอียดข่าว

จากการปฏิบัติงานของ  อปท . ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอน  ตั้งแต่เดือนธันวาคม  2546 ถึง สิงหาคม  2549  มี  อปท. ที่รายงานมาทั้งสิ้น  53  จังหวัด  จาก 57 จังหวัด  จำนวน อปท. 284  แห่ง  จาก อปท. ที่มีประทานบัตรตั้งอยู่  จำนวน  449  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 63.25สามารถดูแลประทานบัตรได้  จำนวน  826  แปลง  จากจำนวนประทานบัตรทั้งหมด  1,493  แปลง   คิดเป็นร้อยละ55.32     สำหรับในเดือนสิงหาคม 2549 นี้  มี อปท. รายงานมาทั้งสิ้น  37 จังหวัด 125 อปท.ได้แก่

จังหวัดกระบี่      อบต.ทับปริก  อบต.คลองขนาน
 
จังหวัดกาญจนบุรี  อบต.เกาะสำโรง  อบต.ปิล็อก อบต.ปากแพรก อบต.บ้านใหม่ อบต.พังตรุ
 
จังหวัดจันทบุรี  อบต.ทับไทร

จังหวัดชุมพร  อบต.ท่าแซะ

จังหวัดเชียงราย  อบต.สันสลี
 
จังหวัดเชียงใหม่  อบต.บ่อแก้ว  อบต.สบเตี๊ยะ

จังหวัดตาก  อบต.วังหมัน อบต.ตากออก  อบต.สมอโคน  อบต.แม่สอง อบต.วังประจบ อบต.ท่าสายลวด
 
จังหวัดตรัง   อบต.เขาขาว อบต.นาท่ามเหนือ อบต.โคกสะบ้า อบต.นาเมืองเพชร

จังหวัดนครราชสีมา   อบต.กลางดง

จังหวัดนครสวรรค์   อบต.หนองบัว

จังหวัดน่าน  อบต.ผาสิงห์

จังหวัดนครศรีธรรมราช  อบต.ไม้เรียง อบต.ทุ่งโพธิ์
 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อบต.หาดขาม  อบต. พงศ์ประศาสน์ อบต.เกาะหลัก อบต.ทับใต้
 
จังหวัดพัทลุง  อบต.พนมวังก์

จังหวัดเพชรบูรณ์  อบต.ศาลาลาย

จังหวัดเพชรบุรี  อบต.หนองชุมพลเหนือ

จังหวัดลำพูน  อบต.ป่าไผ่  อบต.ป่าพลู  อบต.แม่ตืน อบต.ดงดำ  อบต.แม่ลาน อบต.นาทราย อบต.ลี้

จังหวัดลำปาง  อบต.หัวเสือ  อบต.แม่ทะ  อบต.เมืองมาย
 
จังหวัดสตูล  อบต.น้ำผุด  อบต.ทุ่งนุ้ย
 
จังหวัดสงขลา  อบต.คูหาใต้  อบต.คลองเปียะ  อบต.เขาพระ

จังหวัดสุโขทัย  อบต.หนองหญ้าปล้อง อบต.กลางดง
 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี   อบต.ป่าร่อน อบต.บ้านทำเนียบ อบต.ทุ่งเตาใหม่

จังหวัดสระบุรี    อบต.เขาดินพัฒนา อบต.เขาวง   อบต.หน้าพระลาน   เทศบาลตำบลทับกวาง อบต.ท่าคล้อ อบต.เจริญธรรม

จังหวัดศรีสะเกษ  อบต.พราน
 
จังหวัดหนองบัวลำภู  อบต.เทพคีรี
 
จังหวัดอุบลราชธานี  อบต.นาแวง

จังหวัดอุตรดิตถ์  อบต.บ่อทอง  อบต.ผาจุก อบต.ขุนฝาง

  ประกอบด้วย
  1.  รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวนอปท.    57 แห่ง       จำนวนประทานบัตร  152   แปลง
  2.   รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร   จำนวน อปท.13 แห่ง จำนวนประทานบัตร    22  แปลง
  3.    รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   จำนวนอปท.    107   แห่ง

 

Update news:2549-10-06

 
 

Visitor Number
5328486
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]