พิธีมอบรางวัล อปท.นักพัฒนา ดีเด่นประจำปี 2553

     กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) มีพิธีมอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลงาน "อปท. นักพัฒนา ดูเเลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่" ดีเด่น ประจำปี 2553  


รายละเอียดข่าว

     กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  จัดการสัมมนาในเรื่อง “กลยุทธ์การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 2  พฤษภาคม 2554 ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร เวลา 09.00 – 15.30 น. มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และผู้เกี่ยวข้องรวม 144 ราย ในการสัมมนาฯ ได้จัดให้มีพิธีรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลงาน "อปท. นักพัฒนา ดูเเลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่" ดีเด่น ประจำปี 2553 ด้วย ซึ่ง อปท. ที่ได้รับรางวัล ดังเอกสารเเนบ 

 

Update news:2554-05-10

เอกสารแนบ: การฝึกอบรม2 พ.ค.54
 
 

Visitor Number
5207230
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]