สรุปผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชนประจำเดือนเมษายน 2554

     ในเดือนเมษายน  ๒๕๕4  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้รับรายงานจากเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ มาทั้งสิ้น 24 เครือข่าย จาก 23 ตำบล ใน 5 จังหวัด ดังนี้

รายละเอียดข่าว

     ในเดือนเมษายน  ๒๕๕4  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้รับรายงานจากเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ มาทั้งสิ้น 24 เครือข่าย จาก 23 ตำบล ใน 5 จังหวัด ดังนี้
1. ต. หนองบัว         อ. หนองบัว    จ. นครสวรรค์
2. ต. นิคมเขาแก้ว     อ. พยุหะคีรี    จ. นครสวรรค์
3. ต. ห้วยหอม         อ. ตาคลี       จ. นครสวรรค์
4. ต. ไม้งาม           อ. เมืองตาก    จ. ตาก
5. ต. น้ำรึม             อ. เมืองตาก    จ. ตาก
6. ต. อ่างทอง          อ. เมืองตาก    จ. ตาก
7. ต. สามเงา           อ. สามเงา      จ. ตาก
8. ต. พระธาตุผาแดง   อ. แม่สอด      จ. ตาก
9. ต. วังประจบ         อ. เมืองตาก     จ. ตาก
10. ต. สมอโคน        อ. บ้านตาก     จ. ตาก
11. ต. แม่สลิด (1)     อ. บ้านตาก     จ. ตาก
12. ต. แม่สลิด (2)     อ. บ้านตาก     จ. ตาก
13. ต. โป่งแดง          อ. เมืองตาก    จ. ตาก
14. ต. หนองบัวเหนือ    อ. เมืองตาก    จ. ตาก
15. ต. แม่ท้อ            อ. เมืองตาก    จ. ตาก
16. ต. ทุ่งกระเชาะ       อ. บ้านตาก     จ. ตาก
17. ต. ท่าสายลวด       อ. แม่สอด      จ. ตาก
18. ต. ป่ามะม่วง         อ. เมืองตาก     จ. ตาก
19. ต. แม่เมาะ           อ. แม่เมาะ      จ. ลำปาง
20. ต. ทุ่งเสลี่ยม         อ. ทุ่งเสลี่ยม         จ. สุโขทัย
21. ต. หนองหญ้าปล้อง  อ. บ้านด่านลานหอย  จ. สุโขทัย
22. ต. ตลิ่งชัน           อ. บ้านด่านลานหอย  จ. สุโขทัย
23. ต. นาขุนไกร         อ. ศรีสำโรง          จ. สุโขทัย
24. ต. ถ้ำกระต่ายทอง อ. พรานกระต่าย  จ. กำแพงเพชร

     สำหรับเครือข่ายภาคประชาชนที่รายงานว่ามีปัญหาผลกระทบนั้น อยู่ระหว่างการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาผลกระทบดังกล่าว
                        กลุ่มส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
                        สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม
                        20 พฤษภาคม 2554

 

Update news:2554-05-20

 
 

Visitor Number
5621856
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]