สำนักบริหารสิ่งแวดล้อมจัดอบรมเรียนรู้สู่....ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแร่

สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดอบรมเรียนรู้สู่....ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแร่ให้แก่ผู้ประกอบการเมื่อวันที่ 20 -21 มิถุนายน 2554 ที่โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ

รายละเอียดข่าว

สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดอบรมเรียนรู้สู่....ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแร่ให้แก่ผู้ประกอบการเมื่อวันที่ 20 -21 มิถุนายน 2554 ที่โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเจ้าหน้าที่ด้าสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ขนาดกลางและขนาดเล็กให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ และการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ประกอบการ  กฎหมายสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้อง การควบคุมแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากการประกอบการ การนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ การใช้ประโยชน์และการดูแลพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ใกล้เคียงโบราณสถาน โบราณคดี รวมถึงการดูแลชุมชนท่านรองอธิบดี ปณิธาน จินดาภู ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 167 คน

 

Update news:2554-06-28

 
 

Visitor Number
5569635
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]