รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ

     เมื่อวันที่ 20 -21 มิถุนายน 2554 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเเละการเหมืองแร่ ได้จัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เรียนรู้สู่....ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแร่" ให้เเก่ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการเหมืองแร่

รายละเอียดข่าว
     เมื่อวันที่ 20 -21 มิถุนายน 2554 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเเละการเหมืองแร่ ได้จัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เรียนรู้สู่....ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแร่" ให้เเก่ผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการเหมืองแร่ ณ โรงแรมสยามซิตี กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการรอบรมจากทั่วประเทศ มีรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมทั้งหมด ดังเอกสารเเนบ
 

Update news:2554-07-05

เอกสารแนบ: รายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรม
 
 

Visitor Number
5569991
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]