สรุปรายงานประจำเดือนมกราคม 2555

     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมกราคม 2555 มี อปท. รายงานมาจำนวน 74 เเห่ง 30 จังหวัด

รายละเอียดข่าว

     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมกราคม 2555 มี อปท. รายงานมาจำนวน 74  เเห่ง 30 จังหวัด   ประกอบด้วย                                          1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 52 แห่ง จำนวนประทานบัตร 226 เเปลง       2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 38 แห่ง จำนวนประทานบัตร 105 เเปลงแปลง                 3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 54 แห่ง จำนวนประทานบัตร 172 แปลง

 

Update news:2555-02-07

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนมกราคม 2555
 
 

Visitor Number
5207310
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]