พิธีแจกรางวัลอปท.ดีเด่น

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่โดยอธิบดี  นายอนุสรณ์ เนื่องผลมากเป็นประธานในพิธีแจกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่ทำการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนในปี พ.ศ.2548 ทั้งสิ้น18 แห่ง เมื่อวันที่ ในวันที่11-12กันยายน2549นี้ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 

รายละเอียดข่าว
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่โดยอธิบดี  นายอนุสรณ์ เนื่องผลมากเป็นประธานในพิธีแจกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นที่ทำการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนในปี พ.ศ.2548 ทั้งสิ้น18 แห่ง เมื่อวันที่ ในวันที่11-12กันยายน2549นี้ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ  โดยแบ่งเป็นอปท.ดีเยี่ยมจำนวน 7แห่ง อปท.ดีมากจำนวน 2 แห่งและอปท.ดี จำนวน 9แห่ง โดยพิจารณาจากการรายงานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนครบถ้วน(8ครั้ง 3รายงาน) ส่งรายงานฯที่ตรวจตรงเวลา ตรวจรายงานการปฏิบัตตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผู้ประกอบการเหมืองแร่ต้องปฏิบัติถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้
สำหรับอปท.ดีเยี่ยมจำนวน 7แห่งได้แก่
จ.กระบี่   อบต.คลองขนาน  อบต.หน้าเขา
จ.ตาก    อบต.แม่สลิต
จ.ตรัง     อบต.เขาขาว
จ.สระบุรี  อบต.หน้าพระลาน
จ.อุบลราชธานี  อบต.โซง
จ.นครราชสีมา  อบต.กลางดง
อปท. ดีมาก มี 2แห่งได้แก่                                                  
จ.ลำพูน     อบต.แม่ตืน
จ.สุราษฎร์ธานี  อบต.ลำพูน
อปท.ดี มี  9 แห่ง ได้แก่
จ.เชียงใหม่    *อบต.สบเตี้ยะ
จ.ตรัง     อบต.ทุ่งค่าย            *อบต.โคกสะบ้า            อบต.นาท่ามเหนือ
จ.นครสวรรค์  อบต.เขาชายธง
จ.พัทลุง       อบต.พนมวังก์
จ.พิจิตร       อบต.วังงิ้ว
จ.เพชรบูรณ์  อบต.บ้านโตก
จ.สงขลา     อบต.คลองเปียะ
 

Update news:2549-10-06

เอกสารแนบ: พิธีแจกรางวัลองค์กรปกคองส่วนท้องถิ่นดีเด่น2548.doc
 
 

Visitor Number
5207315
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]