สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ ในเดือนธันวาคม 2554 มีรายงานมาทั้งสิ้น 64 เครือข่าย จาก 62 ตำบล ใน 25 จังหวัด


รายละเอียดข่าว
รายละเอียดดังสิ่งที่แนบ
 

Update news:2555-02-07

เอกสารแนบ: ตารางสรุปการส่งรายงานของเครือข่ายภาคประชาชน
 
 

Visitor Number
5207299
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]