การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” ปี 2555 จังหวัดนครศรีธรรมราช

    การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2555 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดข่าว
    การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2555  ณ โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประชาชนเข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้นจำนวน 17 คน สามารถจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 เครือข่าย
 

Update news:2555-06-13

 
 

Visitor Number
5207422
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]