การฝึกอบรมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ปี 2555 จังหวัดนครศรีธรรมราช

     การฝึกอบรมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่
"เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การบริหารที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม" เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2555 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดข่าว
  การฝึกอบรมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่
"เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การบริหารที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม" ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมอบรมตัวเเทนจากผู้ประกอบการ จำนวน 27 คน จาก อปท. จำนวน 10 คน จาก ฝพร. จำนวน 4 คน รวมจำนวน 41 คน
 

Update news:2555-06-13

เอกสารแนบ: ผู้ประกอบการนครศรีฯ
 
 

Visitor Number
5207245
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]