การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” ปี 2555 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เเละพังงา

     การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2555 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เเละพังงา 

รายละเอียดข่าว
     การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่  24 พฤษภาคม 2555  ณ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีประชาชนเข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้นจำนวน 42 คน สามารถจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มเติม  จำนวน 5 เครือข่าย พร้อมด้วยการกระตุ้นเครือข่ายเก่า 11 เครือข่าย และ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย  อำเภอตะกั่วป่า   จังหวัดพังงา  ประชาชนเข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้นจำนวน 5 คน สามารถจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนในเขตจังหวัดพังงา จำนวน 2 เครือข่าย
 

Update news:2555-06-14

 
 

Visitor Number
5207314
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]