การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” ปี 2555 จังหวัดกระบี่

    การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2555 ที่จังหวัดกระบี่

รายละเอียดข่าว
     การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2555  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ มีประชาชนจากจังหวัดกระบี่เข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้นจำนวน 25 คน สามารถจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนในเขตจังหวัดกระบี่ จำนวน 7 เครือข่าย  และ ประชาชนจากจังหวัดพังงาเข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้นจำนวน 8 คน สามารถจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนในเขตจังหวัดพังงา จำนวน 2 เครือข่าย
 

Update news:2555-06-14

เอกสารแนบ: ผู้ประกอบการนครศรีฯ
 
 

Visitor Number
5207386
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]