สรุปจำนวนเครือข่ายภาคประชาชนที่ส่งแบบรายงานฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2555

สรุปการส่งแบบรายงานฯ ของเครือข่ายภาคประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2555


รายละเอียดข่าว
สรุปรายงานการปฎิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ ในเดือนมิถุนายน 2555 มีรายงานมาทั้งสิ้น 61 เครือข่าย จาก 59 ตำบล ใน 14 จังหวัด
 

Update news:2555-07-02

เอกสารแนบ: ตารางสรุปการส่งแบบรายงานฯของเครือข่ายภาคประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน
 
 

Visitor Number
5627786
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]