สรุปผลงานของ

    สรุปผลงานของ "อปท. นักพัฒนาดูเเลสิ่งเเวดล้อมเหมืองเเร่" ดีเด่น ประจำปี 2555 จากการประกาศผลของ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเเละการเหมืองเเร่

รายละเอียดข่าว

     สรุปผลงานของ "อปท. นักพัฒนาดูเเลสิ่งเเวดล้อมเหมืองเเร่" ดีเด่น ประจำปี 2555 จากการประกาศผลของ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเเละการเหมืองเเร่ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ณ โรงเเรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร โดยได้ลงผลงานของ อปท. ที่ชนะเลิศ อันดับที่ 1-3 ได้เเก่  อบต.บริบูรณ์ จ.ขอนเเก่น  เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เเละอบต.เวียงเเก้ว จ.ลำพูน  เพื่อเป็นประโยชน์เเก่ อปท. ทั่วไปในการดูเเลผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่มีการทำเหมืองเเร่ รวมทั้งสามารถเป็นเเบบอย่างในการจัดทำรูปเล่มหรือทำรายงานในการส่งผลงานเข้าประกวดในปีต่อไปด้วย ซึ่งผลงานดังกล่าวดังเอกสารเเนบ 

 

Update news:2555-07-10

เอกสารแนบ: เล่มผลงาน อบต.บริบรูณ์
เอกสารแนบ: เล่มผลงาน ทม.ทุ่งสง
 
 

Visitor Number
5135599
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]