สรุปจำนวนเครือข่ายภาคประชาชนที่ส่งแบบรายงานการเฝ้าระวังฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2555

สรุปการส่งแบบรายงานการเฝ้าระวังฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 ของเครือข่ายภาคประชาชน

รายละเอียดข่าว
สรุปการส่งแบบรายงานการเฝ้าระวังฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 ของเครือข่ายภาคประชาชน ทั้งหมด 68 เครือข่าย
 

Update news:2555-08-02

เอกสารแนบ:
 
 

Visitor Number
5627361
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]