กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)

กิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management :KM)

รายละเอียดข่าว
กิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management :KM) ปีงบประมาณ 2555 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2555 ณ จังหวัดจันทบุรี
 

Update news:2555-10-18

เอกสารแนบ:
เอกสารแนบ: เล่มสรุปกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)
 
 

Visitor Number
5328898
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]