สรุปรายงานประจำเดือนตุลาคม 2555

     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนตุลาคม 2555 มี อปท. รายงานมาจำนวน  64 เเห่ง 29 จังหวัด

รายละเอียดข่าว

     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนตุลาคม 2555 มี อปท. รายงานมาจำนวน  64 เเห่ง 29 จังหวัด ประกอบด้วย                                                                           1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 46 แห่ง จำนวนประทานบัตร 289 เเปลง                                                                                     2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 1 แห่ง จำนวนประทานบัตร 1 เเปลง                                                             3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 40 แห่ง จำนวนประทานบัตร 180 แปลง

 

Update news:2555-11-08

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนตุลาคม 2555
 
 

Visitor Number
5649144
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]