ประกาศรับสมัครงาน

  ด่วน!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดข่าว

  คุณสมบัติ

  • เพศชาย/เพศหญิง
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านสิ่งแวดล้อม
  • สามารถใช้โปรแกรม Ms.office โดยเฉพาะ word,Excel และ Power point ได้ดี
  • สามารถใช้ Internet ได้ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดี สุขภาพดี
  • สามารถออกต่างจังหวัดได้

เอกสารสมัครงาน

1. สำเนาวุฒิการศึกษา/บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 9-19 เมษายน 2556 ในวันและเวลาตั้งแต่ 9.00-15.30 น.

ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารสิ่งแวดล้อมชั้น 6 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระราม
ที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

 **สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร :
02-2023741 , 02-3543511
**

 

Update news:2556-04-05

 
 

Visitor Number
5649222
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]