รายชื่ออปท.ส่งรายงานในเดือนพฤศจิกายน 2549

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ  อปท . ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤศจิกายน  2549  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  26  จังหวัด  อปท. 57 แห่ง 

รายละเอียดข่าว

 สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ  อปท . ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤศจิกายน  2549  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  26  จังหวัด  อปท. 57 แห่ง  ประกอบด้วย
  1.     รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท.   13  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  20   แปลง
  2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร    จำนวน อปท.  3  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  3  แปลง
  3.  รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   จำนวน อปท.  45  แห่ง
มีอปท.ที่ส่งรายงานดังนี้     

จ.กระบี่  อบต.เขาใหญ่
จ.กาญจนบุรี อบต.ปากแพรก อบต.กลอนโด อบต.รางหวาย
จ.กำแพงเพชร อบต.พรานกระต่าย
จ.ขอนแก่น อบต.โนนพะยอม
จ.เชียงใหม่ อบต.บ่อแก้ว
จ.ตาก  อบต.น้ำรึม  อบต.วังหมัน  อบต.ท่าสายลวด 
จ.ตรัง  อบต.นาท่ามเหนือ  อบต.นาเมืองเพชร   อบต.ทุ่งค่าย  อบต.เขาขาว
จ.เพชรบูรณ์ อบต.ตาดกลอย อบต. วังโป่ง  อบต.ท้ายดง  อบต.ศาลาลาย  อบต.กันจุ  อบต. บ้านโตก
จ.พิษณุโลก อบต.บ้านมุง
จ.พะเยา  อบต.สระ
จ.พังงา  อบต.กะไหล  อบต.พรุไน
จ.แพร่  อบต.น้ำเลา
จ.บุรีรัมย์  อบต.สวายจีก  อบต.อิสาณ  อบต.เจริญสุข  อบต.ถาวร
จ.ประจวบฯ อบต.ไชยราช
จ.ปราจีนบุรี อบต.ลาดตะเคียน
จ.ลำพูน  อบต.แม่ตืน
จ.ลำปาง  อบต.บ้านสา  อบต.แม่พริก  อบต.บ้านกิ่ว  อบต.ดอนไฟ  อบต.แม่ตีบ  อบต.บ้านเอื้อม
จ.ลพบุรี  อบต.ท่าหลวง
จ.สตูล  อบต.ทุ่งนุ้ย
จ.สุราษฎร์ธานี อบต.ทุ่งเตาใหม่  อบต.พลายวาส  อบต.ป่าร่อน  อบต.บ้านทำเนียบ
จ.สระบุรี  อบต.มิตรภาพ  อบต.ท่าคล้อ  อบต.มวกเหล็ก  อบต.เจริญธรรม  อบต.หินซ้อน
จ.สระแก้ว  อบต.ไทยอุดม
จ.สงขลา  อบต.เขาพระ
จ.ศรีสะเกษ อบต.พราน
จ.อุตรดิตถ์ อบต.ป่าคาย  อบต.ขุนฝาง  อบต.ผาจุก
จ.อุดรธานี  อบต.สามัคคี  อบต.โนนทอง

รายละเอียดในแต่ละแบบรายงานมีดังตารางที่แนบ

 

Update news:2549-12-25

เอกสารแนบ: การปฏิบัติงานอปทพฤศจิกายน2549.xls
 
 

Visitor Number
5623794
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]