ทัศนศึกษาต่างประเทศ

    ระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2556 “อปท. นักพัฒนา” ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศประจำปี 2555 ได้เดินทางไปทัศนศึกษายังประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)


รายละเอียดข่าว
   ระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2556 “อปท. นักพัฒนา” ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศประจำปี 2555 ได้เดินทางไปทัศนศึกษายังประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ได้แก่ อบต.บริบูรณ์ จ.ขอนแก่น อบต.เวียงแก้ว จ.ลำพูน และเทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เเละได้เดินทางกลับประเทศไทยเเล้วด้วยความสวัสดิภาพ
 

Update news:2556-06-06

 
 

Visitor Number
5649207
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]