ด่วน !! ขยายเวลาการส่งผลงานการประกวด "อปท. นักพัฒนาดูเเลสิ่งเเวดล้อมเหมืองเเร่" ประจำปี 2556

   เนื่องจาการดำเนินงานในโครงการประกวด "อปท. นักพัฒนาดูเเลสิ่งเเวดล้อมเหมืองเเร่ ประจำปี 2556 มีการเซ็นสัญญาล่าช้ากว่ากำหนด

รายละเอียดข่าว
   เนื่องจาการดำเนินงานในโครงการประกวด "อปท. นักพัฒนาดูเเลสิ่งเเวดล้อมเหมืองเเร่ ประจำปี 2556 มีการเซ็นสัญญาล่าช้ากว่ากำหนด จึงจำเป็นต้องขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวดเเละการประกาศผล ทั้งนี้กิจกรรมเเละเงื่อนไขต่างๆยังเหมือนเดิม เเละขอความร่วมมือ อปท. ส่งผลงาน ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เเละจะประกาศผลภายในเดือนสิงหาคม 2556 จึงเรียนเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 

Update news:2556-06-13

เอกสารแนบ: ประกวด อปท.นักพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ ปี 56 (เเก้ไข)
เอกสารแนบ: ใบสมัครเข้าประกวด อปท.2556
 
 

Visitor Number
5649402
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]