สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนมิถุนายน 2556

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนมิถุนายน 2556

รายละเอียดข่าว
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนมิถุนายน 2556  ทั้งหมด 21 เครือข่าย จาก 21 ตำบล ใน 11 จังหวัด ตามเอกสารแนบ
 

Update news:2556-07-15

เอกสารแนบ: ตารางเดือนมิถุนายน 2556
 
 

Visitor Number
5649149
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]