พิธีมอบรางวัล อปท.นักพัฒนา ดีเด่นประจำปี 2556

  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) มีพิธีมอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลงาน "อปท. นักพัฒนา ดูเเลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่" ประจำปี 2556

รายละเอียดข่าว
    เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ณ โรงเเรมรอยัลริเวอร์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดการสัมมนาในเรื่อง “การบริหารสู่สังคมเเห่งความสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 09.00 – 15.30 น. มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และผู้เกี่ยวข้องรวม 152 ราย ในการสัมมนาฯ ได้จัดให้มีพิธีรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลงาน "อปท. นักพัฒนา ดูเเลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่" ดีเด่น ประจำปี 2556 ด้วย ซึ่ง อปท. ที่ได้รับรางวัล ดังเอกสารเเนบ
 

Update news:2556-10-09

เอกสารแนบ: ประกาศผลการประกวด2556
 
 

Visitor Number
5649297
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]