สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนธันวาคม 2556

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนธันวาคม 2556

รายละเอียดข่าว

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนธันวาคม 2556 ทั้งหมด 15 เครือข่าย จาก 15 ตำบล ใน 11 จังหวัด ตามเอกสารแนบ

 

Update news:2557-01-09

เอกสารแนบ: ตารางเดือนธันวาคม 2556
 
 

Visitor Number
5207295
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]