สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนมกราคม 2557

   สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนมกราคม 2557

รายละเอียดข่าว
   สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนมกราคม 2557 ทั้งหมด 45 เครือข่าย จาก 45 ตำบล ใน 27 จังหวัด ตามเอกสารแนบ
 

Update news:2557-02-07

เอกสารแนบ: ตารางเดือนมกราคม 2557
 
 

Visitor Number
5207248
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]