อปท.ดีเด่นเดินทางไปทัศนศึกษาสิงคโปร์แล้ว

อปท.ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจถ่ายโอนและได้รับรางวัลอปท.ดีเด่นจำนวน 7 แห่งได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์แล้วเมื่อวันที่ 20 ? 22 ธันวาคม 2549

รายละเอียดข่าว

อปท.ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจถ่ายโอนและได้รับรางวัลอปท.ดีเด่นจำนวน 7 แห่งได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์แล้วเมื่อวันที่ 20 ? 22 ธันวาคม 2549ได้แก่
1.  คุณเติม ศรีเนตร นายกอบต.  โซง อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี 
2.  คุณพรจรัส  กงสะเด็น ปลัดอบต. คลองขนาน  อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
3.  คุณสมพ้อง  เชาว์ภาษี ปลัดอบต. หน้าเขา       อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
4.  คุณมนตรี   พิเกณฑ์ ปลัดอบต. แม่สลิด      อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
5.  คุณเอนก  คณโฑทอง ปลัดอบต. หน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
6.   คุณรัชฎา   บุญณสะ ปลัดอบต. กลางดง    อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
7.  คุณจุมพฏ  จันแดง นายช่างโยธา 6 อบต. เขาขาว อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

ปีหน้าหากท่านใดจะไปขอเตรียมรอพบกับข้อกำหนดใหม่ทำได้ไม่ยากเช่นกัน 

 

Update news:2549-12-28

เอกสารแนบ: อปทสิงคโปร์1.jpg
เอกสารแนบ: อปทสิงคโปร์4.jpg
 
 

Visitor Number
5570342
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]