ทัศนศึกษาต่างประเทศ

   ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2557 “อปท. นักพัฒนา” ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศประจำปี 2556 ได้เดินทางไปทัศนศึกษายังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

รายละเอียดข่าว
  ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2557 “อปท. นักพัฒนา” ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศประจำปี 2556 ได้เดินทางไปทัศนศึกษายังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ อบต.ไม้เรียง จ.สุราษฎร์ธานี เทศบาลตำบลหน้าพระลาน จ.สระบุรี รวมทั้งฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานเเละการเหมืองเเร่จังหวัดกาญจนบุรีเเละสงขลา สำหรับ อปท. ที่มีภารกิจในระหว่างนั้นเเละขอสละสิทธิ์ ได้เเก่เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เเละ อบต.บุเปือย จ.อุบลราชธานี ทั้งนี้ได้เดินทางกลับประเทศไทยเรียบร้อยเเล้วด้วยความสวัสดิภาพ
 

Update news:2557-04-18

เอกสารแนบ: เมืองซีอาน 27-30 มี.ค. 57
 
 

Visitor Number
5207468
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]