สวัสดีปีใหม่2550

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านนายก ท่านปลัดและเจ้าหน้าที่อปท.ทุกท่าน

รายละเอียดข่าว
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านนายก ท่านปลัดและเจ้าหน้าที่อปท.ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ นึกสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง ตลอดปี พ.ศ.2550จากใจ....กลุ่มส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
 

Update news:2550-01-04

เอกสารแนบ: ปีใหม่2550คน.doc
 
 

Visitor Number
5207286
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]