สรุปรายงานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2557

สรุปรายงานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2557

รายละเอียดข่าว

อปท.ที่รายงานมา จำนวน 1 แห่ง 1 จังหวัด คือ จังหวัดพิจิตรประกอบด้วย

รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 0 แห่ง จำนวนประทานบัตร  0 แปลง

รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่  1 แห่ง จำนวน 8 แปลง

รายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 0 แห่ง  จำนวนประทานบัตร 0 แปลง

รายละเอียด ดังไฟล์แนบ

 

Update news:2557-08-13

เอกสารแนบ: สรุปรายงานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
 
 

Visitor Number
5207253
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]