รายชื่ออปท.ส่งรายงานในเดือนธันวาคม 2549

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ  อปท . ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอน ในเดือนธันวาคม  2549  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  21  จังหวัด  อปท. 60 แห่ง  ประกอบด้วย 
 

รายละเอียดข่าว

 สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ  อปท . ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอน ในเดือนธันวาคม  2549  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  21  จังหวัด  อปท. 60 แห่ง  ประกอบด้วย
  1.     รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท.   32  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  70   แปลง
 2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร    จำนวน อปท.  11  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  19  แปลง
 3.  รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   จำนวน อปท.  51  แห่ง
มีอปท.ที่ส่งรายงานดังนี้
   

กาญจนบุรี          อบต. บ้านใหม่   อบต. เกาะสำโรง  อบต.หนองตากยา  อบต.วังด้ง   อบต.เขาน้อย
ชุมพร                 อบต.ท่าแซะ  อบต.วังตะกอ
เชียงใหม่            อบต.บ่อหลวง  อบต.ห้วยลาน  อบต.บ่อแก้ว
ตาก                    อบต.วังประจบ  อบต.ท่าสายลวด   อบต.แม่ท้อ    อบต.วังจันทร์   อบต.สมอโคน
นครราชสีมา      อบต.คลองม่วง   อบต.โตนด   อบต.วังไทร
นครศรีธรรมราช    อบต.คลองเส   อบต.ท้องเนียน    อบต.ควนทอง   อบต.ไม้เรียง  อบต.ทุ่งโพธิ์
                               อบต.นบพิตำ   อบต.ชะมาย     เทศบาลเมืองทุ่งสง
นครสวรรค์         อบต.หนองบัว
บุรีรัมย์                อบต.เสม็ด
ประจวบคีรีขันธ์     อบต.พงศ์ประศาสน์
พัทลุง                 อบต.พนมวังก์
พิจิตร                 อบต.เขาเจ็ดลูก
เพชรบูรณ์         อบต.วังโป่ง    อบต.บ้านโตก
แม่ฮ่องสอน       อบต.แม่ลาน้อย
ลำพูน                อบต.ป่าพลู   อบต.แม่ตืน   อบต.ดงดำ    อบต.ลี้
สงขลา               อบต.เขาพระ   อบต.ทุ่งหวัง
สระบุรี              อบต.ลำพญากลาง   อบต.ธารเกษม  อบต.มวกเหล็ก   อบต.ท่าตูม
สุโขทัย              อบต.ตลิ่งชัน   อบต.ทุ่งเสลี่ยม  อบต.กลางดง  อบต.หนองหญ้าปล้อง
สุราษฎร์ธานี     อบต.ท่าอุแท   เทศบาลตำบลเขานิพันธ์   อบต.พรุพรี   อบต.พลายวาส
สุรินทร์            อบต.นาบัว    อบต.ไพล   อบต.ประทัดบุ
อุดรธานี          อบต.สามัคคี
อุบลราชธานี    อบต.โซง  อบต.นาแวง
 

 

Update news:2550-01-26

เอกสารแนบ: การปฏิบัติงานอปทธันวาคม2549.xls
 
 

Visitor Number
5621911
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]