สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนตุลาคม 2557

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนตุลาคม 2557

รายละเอียดข่าว
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนตุลาคม 2557 มีรายงานมาทั้งสิ้น 55 เครือข่าย จาก 50 ตำบล ใน 28 จังหวัด ตามเอกสารแนบ
 

Update news:2557-11-06

เอกสารแนบ: ตารางเดือนตุลาคม 2557
 
 

Visitor Number
5330234
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]