พิธีมอบรางวัล อปท.นักพัฒนา ดีเด่นประจำปี 2557

  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเเรมรอยัลริเวอร์  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) มีพิธีมอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลงาน "อปท. นักพัฒนา ดูเเลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่" ประจำปี 2557

รายละเอียดข่าว
 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเเรมรอยัลริเวอร์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดการสัมมนาในเรื่อง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานเเละการเหมืองเเร่(สอจ)” เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 – 15.30 น. มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และผู้เกี่ยวข้องรวม 198 ราย ในการสัมมนาฯได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลงาน "อปท. นักพัฒนา ดูเเลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่" ดีเด่น ประจำปี 2557 ด้วย ซึ่ง อปท. ที่ได้รับรางวัล ดังเอกสารเเนบ
 

Update news:2557-12-08

เอกสารแนบ: ประกาสผลรางวัล อปท. นักพัฒนา 2557
 
 

Visitor Number
5331356
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]