การแก้ไขปัญหาตามรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอบต.บ้านดง อ. แม่เมาะ จ.ลำปาง

 อบต.บ้านดง  อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง  ได้ส่งรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549  ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (เหมืองแม่เมาะ) ไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง  พบว่า

รายละเอียดข่าว

การแก้ไขปัญหาตามรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่  
ของ อบต.บ้านดง  อ. แม่เมาะ   จ.ลำปาง

 อบต.บ้านดง  อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง  ได้ส่งรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549  ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (เหมืองแม่เมาะ) ไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง  พบว่า ชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านหัวฝาย  หมู่ที่ 2    บ้านดง หมู่ที่ 7  บ้านสวนป่า  และหมู่ที่ 8  บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง และเสียงดังรบกวนปานกลาง เมื่อได้รับรายงานดังกล่าวแล้วสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง โดยฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  จึงได้ออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสอบถามชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชน      ที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในเรื่องฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและมีเสียงดังรบกวนตอนกลางคืนเวลาประมาณ  01.00 - 04.00 น.  จึงได้มีการประชุมร่วมกับ นายก อบต.บ้านดง และผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และได้สั่งการให้ กฟผ. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

 

 

Update news:2550-01-26

 
 

Visitor Number
5622070
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]