สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนมกราคม 2558

ปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนมกราคม 2558

รายละเอียดข่าว
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนมกราคม 2558 มีรายงานมาทั้งสิ้น 52 เครือข่าย จาก 50 ตำบล ใน 31 จังหวัด ตามเอกสารนบ
 

Update news:2558-02-10

เอกสารแนบ: ตารางเดือนมกราคม 2558
 
 

Visitor Number
5330198
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]