ปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนมีนาคม 2558

ปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนมีนาคม 2558

รายละเอียดข่าว
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนมีนาคม 2558 มีรายงานมาทั้งสิ้น 14 เครือข่าย จาก 14 ตำบล ใน 9 จังหวัด ตามเอกสารแนบ
 

Update news:2558-04-03

เอกสารแนบ: ตารางเดือนมีนาคม 2558
 
 

Visitor Number
5135727
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]