คู่มือการใช้งาน http://envi-mining.dpim.go.th

    สำนักบริหารสิ่งเเวดล้อม ขอเเนะนำวิธีใช้คู่มือการใช้งาน http://envi-mining.dpim.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับส่งรายงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทางอินเตอร์เน็ต

รายละเอียดข่าว
   สำนักบริหารสิ่งเเวดล้อม ขอเเนะนำวิธีใช้คู่มือการใช้งาน http://envi-mining.dpim.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับส่งรายงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทางอินเตอร์เน็ต มีขั้นตอนและรายละเอียดครบถ้วนที่สามารถพิมพ์ทำเป็นรูปเล่ม เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลต่อไป (ในเอกสารแนบ)

หาก อปท. ใดไม่ทราบ Username และ Password ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะของแต่ละ อปท. ท่านสามารถสอบถามได้ที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม
โทร/โทรสาร 02-354-3511

 

Update news:2558-04-22

เอกสารแนบ: คู่มือการใช้ http envi-mining.dpim.go.th
 
 

Visitor Number
5135640
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]