เจ้าหน้าที่จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ไปเยี่ยมเยียนอปท

ขอส่งข่าวให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะไปเยี่ยมเยียนอปท.ในจังหวัด แพร่ น่าน ลำปางและ ลำพูน ระหว่างวันที่ 21-28 มกราคม2550 นี้อย่าลืมต้อนรับด้วย...เจ้า

รายละเอียดข่าว
ขอส่งข่าวให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะไปเยี่ยมเยียนอปท.ในจังหวัด แพร่ น่าน ลำปางและ ลำพูน ระหว่างวันที่ 21-28 มกราคม2550 นี้อย่าลืมต้อนรับด้วย...เจ้า หากต้องการสอบถามปัญหาใดๆโปรดแจ้งให้ทราบด้วยและการไปครั้งนี้จะไปติดตามอปท.ที่ไม่ส่งเป็นส่วนใหญ่เพื่อขอทราบปัญหาและอุปสรรคเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป แต่หากท่านส่งแล้วก็อย่าตกใจขอให้คิดว่าเป็นการเยี่ยมเยียนเพื่อสอบถามและรวบรวมข้อคิดเห็นที่จะมาใช้ในการอบรมต่อไป...
 

Update news:2550-01-26

 
 

Visitor Number
5207270
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]