สรุปผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนมิถุนายน 2558

สรุปผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนมิถุนายน 2558

รายละเอียดข่าว
สรุปผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชน เดือนมิถุนายน 2558 มีรายงานมาทั้งสิ้น 5 เครือข่าย จาก 5 ตำบล ใน 4 จังหวัด ตามเอกสารแนบ
 

Update news:2558-07-06

เอกสารแนบ: ตารางเดือนมิถุนายน 2558
 
 

Visitor Number
5293992
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]