รายชื่ออปท.ส่งรายงานในเดือนมกราคม 2550

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของอปท . ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอน ในเดือนมกราคม 2550   มี อปท. รายงานมา  จำนวน  30  จังหวัด  อปท.  86  แห่ง  ประกอบด้วย

รายละเอียดข่าว

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของอปท . ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอน ในเดือนมกราคม 2550   มี อปท. รายงานมา  จำนวน  30  จังหวัด  อปท.  86  แห่ง  ประกอบด้วย
  1.     รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท.   69  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  311  แปลง
  2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร    จำนวน อปท.  41  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  131  แปลง
  3.  รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   จำนวน อปท.  66  แห่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

กระบี่       คลองขนาน  ทับปริก  หน้าเขา
กาญจนบุรี  ปากแพรก  รางหวาย หนองตากยา
จันทบุรี   ช้างข้าม  ทับไทร
ชัยภูมิ   กันจุ   ทุ่งนาเลา
เชียงราย   ดอยฮาง  เทศบาลตำบลป่าแงะ  ผางาม  เม็งราย  เวียงกาหลง  ศรีค้ำ 
เชียงใหม่  บ่อหลวง   สบเตี๊ยะ
ตาก   ตากออก  พระธาตุผาแดง  แม่ท้อ ไม้งาม  วังประจบ
นครนายก  เขาพระ
นครราชสีมา  กลางดง  คลองม่วง
นครศรีธรรมราช  นบพิตำ  ไม้เรียง  สี่ขีด
นครสวรรค์  เขากะลา   เขาชายธง  เทศบาลตำบลเมืองตาคลี   ไพศาลี   สุขสำราญ
บุรีรัมย์   เจริญสุข  ถาวร  สวายจีก  เสม็ด   อิสาน  
พะเยา   จำป่าหวาย
พิจิตร   เขาเจ็ดลูก
พิษณุโลก  บ้านมุง
เพชรบูรณ์  กันจุ   ศาลาลาย
แพร่   ไผ่โทน
ระนอง   หาดส้มแป้น
ลพบุรี   สระโบสถ์
ลำปาง   ดอนไฟ  ทุ่งกว๋าว นาสัก  บ้านดง  บ้านสา  แม่เมาะ  สบป้าด  สันดอนแก้ว
    หัวเสือ  บ้านหวด  พระบาทวังตวง เมืองมาย  แม่ทะ   
เลย   ผาน้อย
ศรีสะเกษ  พราน
สงขลา    คลองเปียะ
สตูล   ทุ่งนุ้ย
สระบุรี   เขาดินพัฒนา   เขาวง   เทศบาลตำบลทับกวาง   ท่าตูม   บ้านป่า  พุคำจาน   มิตรภาพ  หน้าพระลาน  หินซ้อน
สุราษฎร์ธานี  ทุ่งเตาใหม่   บ้านทำเนียบ  ป่าร่อน
สุรินทร์   นาบัว  ประทัดบุ  
อุดรธานี  สามัคคี
อุตรดิตถ์  ขุนฝาง  บ่อทอง   ผาจุก   ผาเลือด  
อุบลราชธานี  บุเปือย   สีวิเชียร

 

Update news:2550-02-14

เอกสารแนบ: รายงานการปฏิบัติงานของอปท มค50.doc
เอกสารแนบ: การปฏิบัติงานอปทมกราคม2550.xls
 
 

Visitor Number
5627771
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]