ตัวอย่างผลงานของอบต.ไม้เรียง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

     ตัวอย่างผลงานของ "อปท. นักพัฒนาดูเเลสิ่งเเวดล้อมเหมืองเเร่" ประจำปี 2556 จากการประกาศผลของ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเเละการเหมืองเเร่

รายละเอียดข่าว
     สรุปผลงานของ "อปท. นักพัฒนาดูเเลสิ่งเเวดล้อมเหมืองเเร่" ประจำปี 2556 จากการประกาศผลของ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานเเละการเหมืองเเร่ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ โรงเเรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยได้ลงผลงานของ อปท. ที่ชนะเลิศ ได้เเก่ อบต.ไม้เรียง จ.นครศรีธรรมราช รองชนะเลิศ 3 รางวัล ได้แก่ เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เเละอบต.บุเปือย จ.อุบลราชธานี ทต.หน้าพระลาน จ.สระบุรี เพื่อเป็นประโยชน์เเก่ อปท. ทั่วไปในการดูเเลผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่มีการทำเหมืองเเร่ รวมทั้งสามารถเป็นเเบบอย่างในการจัดทำรูปเล่มหรือทำรายงานในการส่งผลงานเข้าประกวดในปีต่อไปด้วย ซึ่งผลงานดังกล่าวดังเอกสารเเนบ
 

Update news:2559-02-03

เอกสารแนบ: อบต.ไม้เรียง จ.นครศรีฯ
เอกสารแนบ: เทศบาลเมืองทุ่งสง จ.นครศรีฯ
 
 

Visitor Number
5294025
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]