การประกวด อปท. นักพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมประจำปี 2559

รายละเอียดและใบสมัครการประกวด อปท. นักพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมประจำปี 2559


รายละเอียดข่าว

ขอเชิญชวน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเหมืองแร่อยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศ ร่วมการประกวดอปท. นักพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมประจำปี 2559 โดยมีรายลเอียดการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ได้ตามไฟล์เอกสารแนบ

ซึ่งมีรางวัลชนะเลิศสูงสุด คือ ทัศนศึกษาต่างประเทศ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

Update news:2559-06-02

เอกสารแนบ: รายละเอียดโครงการฯ
เอกสารแนบ: ใบสมัคร
 
 

Visitor Number
5135713
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]