สรุปรายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2559

สรุปรายงานการปฏฺบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจถ่ายโอนในเดือนพฤษภาคม 2559 มี อปท.รายงานมา 11 แห่ง 9 จังหวัด

รายละเอียดข่าว

1. รายงานการตรวจสอบการปฏฺบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม อปท.จำนวน 10 แห่ง ประทานบัตรจำนวน 30 แปลง

2. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ อปท.จำนวน 10 แห่ง ประทานบัตรจำนวน 39 แปลง

3. รายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร อปท. จำนวน 1 แห่ง ประทานบัตรจำนวน 2 แปลง

 

Update news:2559-06-16

เอกสารแนบ: ตารางสรุปแบบรายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2559
 
 

Visitor Number
5135762
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]