พิธีมอบรางวัล อปท.นักพัฒนา ดีเด่นประจำปี 2559

  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงเเรมรอยัลริเวอร์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) มีพิธีมอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลงาน "อปท. นักพัฒนา ดูเเลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่" ประจำปี 2559

รายละเอียดข่าว
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ โรงเเรมรอยัลริเวอร์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดการสัมมนาในเรื่อง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานเเละการเหมืองเเร่(สอจ)” มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และผู้เกี่ยวข้องรวม 180 ราย ในการสัมมนาฯได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลงาน "อปท. นักพัฒนา ดูเเลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่" ดีเด่น ประจำปี 2559 ด้วย ซึ่ง อปท. ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังเอกสารเเนบ
 

Update news:2559-09-01

เอกสารแนบ: ประกาสผลรางวัล อปท. นักพัฒนา 2559
 
 

Visitor Number
5135680
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]